Temáticas

Protocolo, como interpretalo

 Na páxina do Sergas atópase o protocolo de explantación do Essure, https://www.sergas.es/Asistencia-sanitaria/Documents/1086/PROTOCOLO%20RETIRADA%20ESSURE.pdf. Moitas das afectadas cando presentan síntomas acuden o seu médico de familia, que é
quen debe derivalas a facer as probas, e a consulta da xinecoloxía
 

Contacta con Nosotros

Enviar Mensaje

Se enviará un email al negocio