Asociación

Asociación

Inscripción coma socia, con pleno de dereito, cuota anual de 50€. Participación activa nos actos da asociación. Estudo do caso particular, con total confidencialidade, non se trasladan datos sensibles (sanitarios), nin persoais. Acompañamento e asesoramento no estudo de sintomas adversos do implante tubárico Essure, asesoramento e prioridade nos hospitais Galegos a través do convenio de colaboración co Sergas (dispomos dun contacto en cada EOXI para levar o voso caso persoalmente).

Enviar Mensaje

Se enviará un email al negocio