Recuperación post operación

Recuperación post operación

Asesoramento físico e psicolóxico para a recuperación do estado de saúde despois da operación e coa certeza que non hai restos do dispositivo. 

Enviar Mensaje

Se enviará un email al negocio